BACK ON TRACK!
Je zorgorganisatie terug op de rails na covid-19

De zorgsector heeft het afgelopen anderhalf jaar enorm onder druk gestaan. Zorgorganisaties moesten zichzelf steeds heruitvinden en hebben ook financieel serieuze uitdagingen gekend. De gevolgen hiervan zijn rampzalig voor de sector. Het huidige zorgpersoneel raakt overwerkt, ziekenhuizen moesten hun normale activiteiten on-hold zetten, woonzorgcentra kampen met leegstand, etc. Er is dus dringend nood aan een actieplan!

De insteek van het Zorgcongres 2021| BACK ON TRACK is om met een groep van 100 leidinggevenden uit de zorgsector intensief en vooral out-of-the box na te denken over de uitdagingen waar de sector voor staat. We willen niet alleen nadenken over de mogelijke oplossingen op korte en lange termijn, maar vooral ook concrete acties bedenken. Het is belangrijk om zich niet te beperken tot de individuele zorgorganisatie, maar aan kruisbestuiving te gaan doen.

Het congres is opgebouwd uit een 2-daags programma met inspirerende sprekers, zowel uit de privé- als uit de zorgsector, aangevuld met praktijkgerichte workshops waaruit concrete, werkbare actiepunten zullen voortvloeien. Tijdens de slotsessie van het zorgcongres zal de congresvoorzitter alle werkpunten presenteren aan de groep van 100 zorgprofessionals. Dit rapport zal nadien ook als perscommuniqué in een open brief aan het parlement en de bevoegde ministers gecommuniceerd worden.