Congresvoorzitter

Timothy Vermeir
Hoofdredacteur ZORG Magazine

Inspirerende topsprekers

uit de privé- en zorgsector

KEYNOTES

Cedric Dumont – Red Bull Athlete

DARE TO JUMP: “emerging trends in leadership and high performance to future proof yourself and your organisation “.

Cedric heeft High Performance Psychology gestudeerd en was gefascineerd door de kracht van de geest. Hij begon door mede-professionele atleten de mentale voorsprong en vaardigheden te geven die nodig zijn om hun doelen te bereiken en hun volledige potentieel te benutten.

In extreme omgevingen waar men wordt verwacht te presteren en risico’s te beoordelen, is hyperbewustzijn de basis geweest voor zijn consistente prestaties en overleving, het is meestromen of sterven!

“Het draait allemaal om het leiden van een allesomvattende levensstijl en het zijn in het moment. Dit omvat energiebeheer en het voeden van de geest met gezonde inzichten en het genereren van positieve gedachten.”

Karin Cooke, MBA – Kaiser Permanente

Karin Cooke is verantwoordelijk voor de leiding van Kaiser Permanente International’s inspanningen om de voordelen van een geïntegreerd gezondheidszorgmodel te delen. Dit model wordt gedreven door een focus op patiëntgerichte medische uitmuntendheid die mogelijk wordt gemaakt door digitale technologieën. Ze ontwerpt educatieve programma’s voor internationale gezondheidszorgleiders en biedt tools en inspiratie om verandering in gezondheidssystemen wereldwijd te ondersteunen.

Voordat ze in 2018 bij Kaiser Permanente International kwam, was Karin werkzaam als directeur bij de Technology Innovation-groep van Kaiser Permanente. Daar identificeerde ze opkomende technologieën die relevant zijn voor Kaiser Permanente en werkte ze samen met Kaiser Permanente-leiders en frontline-innovators om oplossingen te testen die de zorgverlening kunnen transformeren.

Karin heeft ook ervaring in venture philanthropy, corporate social responsibility, gezondheidszorg en onderwijs, waarbij ze zich vooral richtte op capaciteitsopbouw en het gebruik van technologie om verschillende gemeenschappen te ondersteunen.


Jo Vandeurzen – WhoCares?

Hefbomen voor de realisatie van geïntegreerde zorg in Vlaanderen.

Jo Vandeurzen is voormalig Vlaams minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, mede-auteur van het boek “Geïntegreerde zorg.

In deze lezing gaat Jo Vandeurzen, voormalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in op het concept geïntegreerde zorg. Vanuit een heldere begripsomschrijving vertelt hij hoe geïntegreerde zorg het antwoord is op de fundamentele transitie waar ons zorgsysteem voorstaat: doelgericht en mensgericht werken binnen de bredere overgang van Cure naar Care. Hij beschrijft bestaande obstakels maar vooral hefbomen en opportuniteiten om geïntegreerde zorg te realiseren.

Break-out sessies

Stef Steyaert – WhoCares?
Realiseren van geïntegreerde zorg vanuit de eigen organisatie

Van juni 2017 tot en met juli 2023 begeleidde hij als programmamanager in opdracht van het agentschap Zorg en Gezondheid de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen.

Voor de realisatie van geïntegreerde zorg wordt meestal naar de overheid gekeken. Andere financiering, ter beschikking stellen van data en digitale tools, creatie en financiering van nieuwe rollen, stimuleren van een nieuw zorgaanbod… Maar de weg naar meer geïntegreerde zorg moet niet enkel gelegd worden door de overheid. In deze sessie worden deelnemers uitgedaagd om te kijken naar de stappen die iedereen vandaag al kan zetten, binnen alle bestaande kaders, financiering en regels. Hoe kan ieder van ons vandaag al meer geïntegreerde zorg realiseren?

TBA
TBA
Geert Wellens – Triginta
Follow the Money: gezondheidszorg in een nieuwe realiteit

De wereld beleeft een generationele ommekeer, en wordt post-covid wakker in een nieuwe realiteit. Het samenvallen van een keerpunt in een aantal langjarige trends verandert onze economie en onze maatschappij, en heeft ook ‘game changing’ gevolgen voor de gezondheidsector. Hoe houden we onze zorg voor de volgende generaties betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief? Een plan voor een ‘levensbelangrijke’ fundamenteel andere aanpak.

TBA
TBA