Congresvoorzitter

Timothy Vermeir
Hoofdredacteur ZORG Magazine

Inspirerende topsprekers

uit de privé- en zorgsector

KEYNOTES

Cedric Dumont – Red Bull Athlete

DARE TO JUMP: “emerging trends in leadership and high performance to future proof yourself and your organisation “.

Cedric heeft High Performance Psychology gestudeerd en was gefascineerd door de kracht van de geest. Hij begon door mede-professionele atleten de mentale voorsprong en vaardigheden te geven die nodig zijn om hun doelen te bereiken en hun volledige potentieel te benutten.

In extreme omgevingen waar men wordt verwacht te presteren en risico’s te beoordelen, is hyperbewustzijn de basis geweest voor zijn consistente prestaties en overleving, het is meestromen of sterven!

“Het draait allemaal om het leiden van een allesomvattende levensstijl en het zijn in het moment. Dit omvat energiebeheer en het voeden van de geest met gezonde inzichten en het genereren van positieve gedachten.”

Karin Cooke, MBA – Kaiser Permanente

Karin Cooke is verantwoordelijk voor de leiding van Kaiser Permanente International’s inspanningen om de voordelen van een geïntegreerd gezondheidszorgmodel te delen. Dit model wordt gedreven door een focus op patiëntgerichte medische uitmuntendheid die mogelijk wordt gemaakt door digitale technologieën. Ze ontwerpt educatieve programma’s voor internationale gezondheidszorgleiders en biedt tools en inspiratie om verandering in gezondheidssystemen wereldwijd te ondersteunen.

Voordat ze in 2018 bij Kaiser Permanente International kwam, was Karin werkzaam als directeur bij de Technology Innovation-groep van Kaiser Permanente. Daar identificeerde ze opkomende technologieën die relevant zijn voor Kaiser Permanente en werkte ze samen met Kaiser Permanente-leiders en frontline-innovators om oplossingen te testen die de zorgverlening kunnen transformeren.

Karin heeft ook ervaring in venture philanthropy, corporate social responsibility, gezondheidszorg en onderwijs, waarbij ze zich vooral richtte op capaciteitsopbouw en het gebruik van technologie om verschillende gemeenschappen te ondersteunen.


Jo Vandeurzen – WhoCares?

Hefbomen voor de realisatie van geïntegreerde zorg in Vlaanderen.

Jo Vandeurzen is voormalig Vlaams minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, mede-auteur van het boek “Geïntegreerde zorg.

In deze lezing gaat Jo Vandeurzen, voormalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in op het concept geïntegreerde zorg. Vanuit een heldere begripsomschrijving vertelt hij hoe geïntegreerde zorg het antwoord is op de fundamentele transitie waar ons zorgsysteem voorstaat: doelgericht en mensgericht werken binnen de bredere overgang van Cure naar Care. Hij beschrijft bestaande obstakels maar vooral hefbomen en opportuniteiten om geïntegreerde zorg te realiseren.

Lieven Detavernier – Mariënstede vzw

Lieven Detavernier is van opleiding sociaal agoog maar omschrijft zich liever als ‘sociaal architect’.

Zijn werkplek Mariënstede evolueerde van een instelling voor gehandicapten (1985) naar een’ kleurrijk plekje van warmte en ontmoeting’.

Evolueren van ‘zorgen voor’ naar ‘ondersteunen’ naar ‘faciliteren’.

Er wordt een nieuw (zorg)landschap getekend met focus op lokaal , total profit , slow care , ontschotting en een inclusieve samenleving.

Hij is fan van de kleine theorie met inspirerende quotes zoals:

‘de korte keten in de zorg’
‘vergeet de beperking , ontdek het talent’
‘geen groei maar bloei’

Dirk Broos – Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel & Wit-Gele Kruis Vlaanderen

Dirk Broos is van opleiding orthopedagoog en psychotherapeut. Zijn habitat is de non-profitsector die hij langs vele zijden mocht verkennen, bewerken en mee richting geven. 

Eerst werkte hij intensief in de brede jeugdzorg (van begeleider tot beleidsmaker). 

Daarna volgde een periode van tien jaar in het (hoger) onderwijs met ook weer de combinatie van praktijk (directie) als beleid (kabinetschef onderwijs). 

Momenteel is hij werkzaam binnen de gezondheidszorg. Dirk is algemeen directeur van van de Zorggroep UPC duffel, waaronder het Universitair Psychiatrisch Centrum te Duffel. Als voorzitter van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen volgt hij ook de ontwikkelingen van de thuisverpleging op de voet. 

Githa Praet & Marleen Paelinck – Zorgband Leie en Schelde

Githa Praet en Marleen Paelinck zijn respectievelijk Algemeen Directeur en Directeur Woonzorg van het publiek zorgbedrijf Zorgband Leie en Schelde. Beiden hebben jarenlange ervaring in de ouderenzorgsector vanuit hun functie in OCMW Laarne en Destelbergen.

 

“Ouderenzorg is een sector die meer dan ooit vraagt vaste kaders te doorbreken. Stel vanzelfsprekendheden in vraag en open de deur naar toekomstbestendige ouderenzorg”

Bert D’hondt – Kabinet ministers Crevits & Dalle

Zorgzame Buurten: een bottom-up model voor geïntegreerde zorg en welzijn?

Met 132 Zorgzame Buurten in Vlaanderen en Brussel wou de Vlaamse regering in het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ aandacht geven aan nabije, geïntegreerde zorg en welzijn in de buurt. 132 buurten ontvangen gedurende 2 jaar een impulssubsidie en coaching. Bert D’hondt, raadgever op het kabinet van minister Crevits voor Zorgzame Buurten, brengt het wat en waarom van deze projecten. Na bijna anderhalf jaar geeft hij een stand van zaken en kijkt vooruit. Wat kan dit model bijdragen voor geïntegreerde zorg?

Break-out sessies

Stef Steyaert – WhoCares?
Realiseren van geïntegreerde zorg vanuit de eigen organisatie

Van juni 2017 tot en met juli 2023 begeleidde hij als programmamanager in opdracht van het agentschap Zorg en Gezondheid de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen.

Voor de realisatie van geïntegreerde zorg wordt meestal naar de overheid gekeken. Andere financiering, ter beschikking stellen van data en digitale tools, creatie en financiering van nieuwe rollen, stimuleren van een nieuw zorgaanbod… Maar de weg naar meer geïntegreerde zorg moet niet enkel gelegd worden door de overheid. In deze sessie worden deelnemers uitgedaagd om te kijken naar de stappen die iedereen vandaag al kan zetten, binnen alle bestaande kaders, financiering en regels. Hoe kan ieder van ons vandaag al meer geïntegreerde zorg realiseren?

Elien Desmedt – Liantis & Els Van den Bergen – VZW De Kade
Omgaan met agressie – Hoe bouw je een preventief beleid uit?

Liantis en VZW De kade, een organisatie dat bestaat uit buitengewoon onderwijs, multidisciplinaire diagnostiek & behandeling en zorg, lichten het preventief beleid toe met betrekking tot omgaan met agressie.

Het verhaal start vanuit een duidelijke visie op omgaan met agressie, een nauwe samenwerking met verschillende partners én respect voor alle belanghebbenden in dit verhaal (de medewerker – de gebruiker/leerling – het netwerk). Via praktijkvoorbeelden zullen we schetsen welke weg we hierin bewandelen en welke effecten we hiervan waarnemen in de dagdagelijkse werking.


Geert Wellens – Triginta
Follow the Money: gezondheidszorg in een nieuwe realiteit

De wereld beleeft een generationele ommekeer, en wordt post-covid wakker in een nieuwe realiteit. Het samenvallen van een keerpunt in een aantal langjarige trends verandert onze economie en onze maatschappij, en heeft ook ‘game changing’ gevolgen voor de gezondheidsector. Hoe houden we onze zorg voor de volgende generaties betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief? Een plan voor een ‘levensbelangrijke’ fundamenteel andere aanpak.

Walter Claessens Ziekenhuis Geel – Chipsoft

De rol van het ziekenhuis in geïntegreerde zorgtrajecten: een aantal voorbeelden

Aan de hand van een drietal voorbeelden zal Walter Claessens de rol van het ziekenhuis toelichten in geïntegreerde zorgtrajecten die geïmplementeerd zijn in het ziekenhuis van Geel.

Welke resultaten werden geboekt en met welke hindernissen werd men geconfronteerd.

Eric Christiaens – AZ Vesalius

Eric Christiaens startte zijn loopbaan in sales en marketing in commerciële bedrijven, en is ondertussen al acht jaar algemeen directeur van AZ Vesalius, het ziekenhuis in Tongeren en Bilzen. Hij neemt ook bestuursfuncties op bij de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, de Limburgse aankoopcentrale Hospilim en het Vlaamse Energiebedrijf (VEB).
“Een ziekenhuis runnen is sowieso al een ploegsport”, zo weet hij, “en in de toekomst wordt dat nog meer het geval.” 

Stefaan Berteloot – Zorggezind

In geïntegreerde zorg is gezinszorg een belangrijke schakel. De frequente en langere aanwezigheid van gezinszorg in het thuismilieu van de cliënt is hierbij een belangrijk kenmerk. Dit laat toe om probleemsituaties vroeg te signaleren of te voorkomen en zorgafspraken te versterken. Gezinszorg ondersteunt niet alleen de cliënt maar ook zijn mantelzorg. De preventieve impact van gezinszorg op de cliëntcontext is haar grootste, maar niet enige meerwaarde binnen geïntegreerde zorg. In de sessie willen we verder ingaan op deze rol, hoe willen andere zorgpartners die rol verder uitgediept zien, hoe kunnen we de samenwerking versterken?

Jo Gommers – KOHESI

KOHESI (vroeger LITP – Limburgs Instituut Toegepaste Psychologie) is een groep van voorzieningen die ambulante gespecialiseerde GGZ bieden voor een kwetsbare doelgroep. KOHESI is een netwerkorganisatie in alle betekenissen. Enerzijds vormt KOHESI zelf een netwerk met verschillende vzw’s die zowel inhoudelijk als facilitair samenwerken. Anderzijds wordt de zorg verleend in samenwerking met andere actoren die zich verenigen binnen de netwerken in Limburg. Netwerken worden gevormd met GGZ voorzieningen, eerste lijn en jeugdhulp. De waarden van KOHESI – open, verbindend, genereus en duurzaam – weerspiegelen het netwerkverhaal.

Tom Totté & Benoît Craenenbrouck – POM

De weg naar een gestroomlijnd facturatieproces: een blik op de nieuwste innovaties voor zorginstellingen

In de zorgnetwerken van vandaag staat de patiënt meer dan ooit centraal. De patiëntbeleving reikt daarbij steeds verder dan de zorgverlening an sich. Helder communiceren met de patiënt gedurende het ganse zorgtraject maakt een wezenlijk verschil. Om dit proces zo optimaal mogelijk in te richten, zetten hedendaagse zorginstellingen samenwerkingsverbanden op met gespecialiseerde partners. In dit ecosysteem staat POM ziekenhuizen bij om het verzend- en inningsproces van hun facturen te stroomlijnen. Innovatieve technologie werkt daarbij als een katalysator, zowel voor de financiële gezondheid van het ziekenhuis, als voor de relatie met de patiënt. In deze break-out sessie zoomen we in op de allernieuwste ontwikkelingen op dit vlak. Vanaf september dit jaar wordt het bijvoorbeeld mogelijk voor organisaties om betaalverzoeken rechtstreeks af te leveren in de Payconiq by Bancontact-app. Dit creëert een zorgeloze betaalervaring voor patiënten, waar gemak hand in hand gaat met veiligheid.